Georgia Outskirts - Bijan Choudhury
View from Jvari Monastery

View from Jvari Monastery

View from Jvari Monastery, a sixth century Georgian Orthodox monastery near Mtskheta, Eastern Georgia